بررسي حسابرسي و سيستم کنترل داخلي و فوايد و عناصر و اهداف آن|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-floating

بررسي حسابرسي و سيستم کنترل داخلي و فوايد و عناصر و اهداف آن

دانلود بهترین فایل بررسي حسابرسي و سيستم کنترل داخلي و فوايد و عناصر و اهداف آن
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسي حسابرسي و سيستم کنترل داخلي و فوايد و عناصر و اهداف آن

بررسي-حسابرسي-و-سيستم-کنترل-داخلي-و-فوايد-و-عناصر-و-اهداف-آن

 

سيستم کنترل داخلي چيست ؟

سيستم کنترل داخلي در معناي وسيع کلمه و در ارتباط با مجموعه اي از هدفها به شرح زير تعريف مي شود:«هر سيستم يا مجموعه اي از کنترلها ، اعم از مالي و غيرمالي،که براي دستيابي به اطميناني منطقي تحقق موارد زير برقرار ميشود»:

1 اثر بخش و کار آمد بودن عمليات

2 قابل اتکا بودن اطلاعات مالي و گزارشگري آن

3 رعايت قوانين و مقررات(1)

چرا سيستم کنترل داخلي سودمند است؟

سيستم کنترل داخلي به دلايل زير سودمند است:

1 واحد هاي اقتصادي هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پيچيدگي فعاليت چنان رشد ميکنند که کنترل مستقيم و انفرادي آنها نا ممکن ميشود و از اين رو، استقرار کنترل هاي داخلي براي اعمال مديريت و سرپرستي در راستاي برنامه هاي استراتژيک ، ضروري مي گردد.

2  واحد هاي اقتصادي داراي الزاماتي قانوني مي باشند که بايد به آنها عمل کنند، از اين رو بايد کنترل هاي داخلي لازم را براي شناسايي و کنترل ميزان رعايت اينگونه الزامات قانوني ، برقرار نمايند.

3  واحد هاي اقتصادي با انواع مخاطرات در زمينه هاي ، مالي ، اداري و تجاري روبرو مي باشند که هدفها و سياستهاي سازماني آنها را چه از درون و چه از برون تهديد ميکنند . مديران اجرايي و غير اجرايي واحد هاي اقتصادي براي انجام دادن وظيفه مباشرت خود نسبت به صاحبان سرمايه ، مسئوليت اين مخاطرات را در هر سازمان به عهده دارند . در نتيجه وجود کنترلهاي داخلي براي تشخيص ، ارزيابي و کنترل اينگونه مخاطرات ، ضروري است .

عناصر تشكيل دهنده سيستم كنترل داخلي اثر بخش كدام است؟

عناصر تشكيل دهنده سيستم كنترل داخلي اثر بخش عبارت است از :

1  بررسي موثر و كارآمد توسط مديريت غيراجرايي، مانند كميته حسابرسي

2  وجود سيستم هاي كنترل مديريتي شامل تعيين و تدوين هدفها و برنامه ها، نظارت و سرپرستي يا كنترل مسائل مالي و ساير عمليات و همچنين اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي. وجود ساختارهاي مناسب سازماني، سياست هاي مناسب اداره امور كاركنان و روشهاي نظارت و بررسي از جمله ابزارهاي لازم است تا اين كنترل ها به گونه اي اثر بخش اعمال شود. نقش اصلي اين سيستم ها تعيين وظايف و مسئوليت هاست.

3  وجود سيستم ها و روشهاي كنترلي مالي و عملياتي. شامل محافظت از دارايي هاف تفكيك وظايف، روشهاي صدور مجوز و تصويب و سيستم هاي اطلاعاتي.

4  وجود يك واحد حسابرسي داخل ياثر بخش كه طبق اصول و استانداردهاي حسابرسي داخلي و ساير قوانين و مقررات فعاليت كند.

چنانچه سيستم كنترل داخلي اثر بخش نباشد چه روش مي دهد؟

امروزه نياز به استقرار يك سيستم اثر بخش كنترل داخلي« بعنوان جزيي لاينفك از مديريت آمد1»به شدت مورد توجه قرار گرفته است. مطالب زيادي در اين باره در روزنامه هاي انگلستان به چاپ رسيده است. دليل توجه مطبوعات انتشار گزارش كدبري (Cadbury) است كه واكنشي بود درباره نگراني جامعه نسبت به مسايل مربوط به استانداردهاي گزارشگيري و حسابدهي. رسواييهاي مالي در بخش خصوصي ورشكستگي بانك BCCI و شركتهاي ماكسون (MAXWELL) و پلي پك (POLLY PECK) نيز بر شدت اين موضوع افزود.

ورشكستگي بانك تجارت برينگز (Barings) در چند سال پيش، سبب بحث هايي جدي پيرامون نارسايي هاي سيستم كنترل داخلي شده است كه منجر به تحمل زيانهاي جبران ناپذير گرديد. گزارش كدبري با تحقيق درباره موجه بودن يا نبودن ضعفهاي موجود در سياستهاي مديريت، ابهام در گزارشگيري مالي و عملكرد ضعيف حسابرسي، تلاشي بود براي كاهش انتقادهاي عمومي. گزارش ياد شده بر لزوم ايجاد تغييرات براي بهبود استانداردها تاكيد كرده و پيشنهادهايي در مورد كنترل هاي داخلي، گزارش گيري عملكرد مديريت و نقش حسابرسان، بويژه درباره گزارشگيري مالي و مسئوليت حسابدهي، ارائه كرده است.

چرا سيستم كنترل داخلي با موسسات خدماتي عمومي مربتط است؟

گرچه گزارش كدبري اساسا درباره شركت هاي سهامي عام بود، اما در مورد گزارشگيري مالي و مسئوليت حسابدهي موسسات عمومي نيز نگرانيهاي مشابه اي وجود دارد. پيدايش و گسترش زمينه هاي رقابتي، ايجاد واحدهاي اقتصادي خاص دربازارهاي داخلي و گرايش هر چه بيشتر به مديريت با سبك و روشهاي تجاري، جو و فرهنگ متفاوتي را به وجود اورده است كه با روشهاي سنتي موسسات خدمات عمومي، يعني كار بدون انگيزه، مغايرت دارد. اين تغيير و تحولات نياز به اعمال مراقبت و توجه ويژه را براي حصول اطمينان، هم از ايجاد و استقرار سيستم هاي خوب و مناسب اداره امور شركت ها و هم از اعمال صحيح آن ها، افزايش مي دهد. اساسي ترين جزء اين فرايند، وجود حسابرسي اثربخش است.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسي حسابرسي و سيستم کنترل داخلي و فوايد و عناصر و اهداف آن

مطالب مرتبط

بررسي حسابرسي و سيستم کنترل داخلي و فوايد و عناصر و اهداف آن


پاورپوینت آماده دانلود گزارشکار آزمایشگاه کنترل

پاورپوینت آماده بررسی مراحل تولید مربای هویج در خط تولید

پاورپوینت آماده بررسی ساختار تشکیلاتی و اهداف و اهمیت سازمان جهانی تجارت

پاورپوینت آماده پروژه روستا بررسی جامع روستاي فرخان شهرستان قوچان

پاورپوینت آماده بررسی رجیستری ویندوز به همراه مثال

پاورپوینت آماده گزارش كار آزمايشگاه اپتيك بسیار جامع

پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و مبانی سیستم های DNS و ISP و WSP

پاورپوینت آماده بررسی ترانسفورماتور و گروه برداری

پاورپوینت آماده بررسی معماری و تاریخچه و قلمرو ماياها

پاورپوینت آماده بررسی متابولیسم فرمهاي مسيرهاي متابوليكي و هيدروليز ATP

بررسي سيستم گرمايش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتي زمين گرمايي در فرودگاه گولنيو لهستان

بررسي شركت بسته بندي پاژپارس و سيستم حسابداري حقوق و دستمزد آن

بررسي نحوه کاري عمليات انبارها و سيستم انبار داري و مروري بر هدف و اهميت استقرار يک سيستم انبار

بررسي معماري تزئينات بناهاي اسلامي و سير تحول پلانها در معماري معاصر

بررسي شبکه هاي حسکر بي سيم و کاربرد و مزيت و مشخقه انها و مروري بر معماري و امنيت شبکه هاي حسگر

بررسي مواد و شرايط فقهي و حقوقي اجاره اشياء

بررسي خوشنويسي و ابزار آن و بررسي سير تکاملى خوشنوسى در ايران

بررسي هوشنگ سيحون و فعاليتها و دستاوردهاي او

بررسي هنر سوزن دوزي و تاريخچه و ابزار و بازار و طرحهاي آن و مروري بر قلابدوزي

بررسي روشهاي بيوتكنولوژي در اصلاح گياهان زراعي