بررسي پارک علم وفناوري خراسان و بررسي سيستم حقوق ودستمزد آن|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-floating

بررسي پارک علم وفناوري خراسان و بررسي سيستم حقوق ودستمزد آن

دانلود بهترین فایل بررسي پارک علم وفناوري خراسان و بررسي سيستم حقوق ودستمزد آن
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسي پارک علم وفناوري خراسان و بررسي سيستم حقوق ودستمزد آن

بررسي-پارک-علم-وفناوري-خراسان-و-بررسي-سيستم-حقوق-ودستمزد-آن

مقدمه

از ديرباز اطلاعات در فرايند تصميم گيري آگاهانه و هدفمند انسان اهميت زيادي داشته است .با پيشرفت جوامع اهميت اطلاعات در تصميم گيري ها بيشتر شده است امروزه اطلاعات با عنوان يکي از شاخص هاي مهم قدرت جوامع و توسعه پايدار آنها محسوب  مي شود.

حسابداري فرايندي است که اطلاعات مالي را ايجاد مي کند و در کليه واحد هاي اقتصادي تصميم گيري ها بر اساس همين اطلاعات اخذ مي شود. در حال حاضر دانش حسابداري به عنوان يک دانش فراگير درآمده که بسياري خود را نيازمند دانستن آن احساس مي کنند .                                                                                                                                                  

افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع براي رفع احتياجات و خواسته هاي مادي و معنوي خود نياز به      تصميم گيري هاي صحيح اقتصادي و مالي دارند و براي انجام تصميمات خود وجود اطلاعات اقتصادي و مالي مناسب و صحيح از ضرورت هاي اجتناب نا پذير است . حسابداري حوزه اي از فعاليت هاي خدماتي است که مي تواند اطلاعات اقتصادي و مالي را در قالب گزارش هاي مالي فراهم سازد.                                                                                 

هدف اصلي اين پروژه  آشنايي فراگيران با مبناي سيستم حسابداري حقوق و دستمزد مي باشد که اين     اطلاعاتي را در زمينه سيستم حقوق و دستمزد پارک علم و فناوري خراسان به ما مي دهد و ما را در جهت استفاده از سيستم حقوق و دستمزد راهنمايي     مي کند .                                                    

مقدمه سازمان

اهميت توسعه ي فناوري به عنوان يکي از مولفه هاي اصلي توسعه علمي و نقش انکار ناپذير آن در توسعه ي اقتصاد اقتصاد مبتني بر دانايي ضرورت توجه بيش از پيش به اين مهم را ايجاد مي نمايد خوشبختانه روح حاکم بر برنامه چهارم توسعه کشور مبتني بر اقتصاد دانايي محروم است که خود بر سه پايه پژوهش  و فناوري منابع انساني و زير ساخت اطلاعاتي و ارتباطاتي پيشرفته استوار است .

با توجه به ضرورت ارتقاء بهره وري آموزش عالي و برقراري ارتباط مستمر و نظام مند ميان بخش هاي اقتصادي جامعه و مراکز علمي و پژوهشي در کشورهاي مختلف جهاني تلاش هاي بسياري براي ايجاد ساختارهاي نوين ماموريت گرا پارک هاي علم و فناوري به عنوان يکي از نهاد هاي اجتماعي موثر در فرايند توسه ي فناوري به تبع آن حمايت از ايجاد اشتغال مولد صورت گرفته است .

پارک هاي علم و فناوري با ايجاد مراکز رشد فناوري به عنوان محيط هاي مناسب براي استقرار و حضور حرفه اي شرکت هاي کوچک و متوسط متکي بر دانش واحد هاي تحقيق و توسعه صنايع و هسته هاي تحقيقاتي امکان تجميع و تعاون سازنده با ساير مراکز تحقيقاتي حرفه اي و دانشگاهي مستقر در پارک ها را فراهم را مي سازند . هدف نهايي اين تجميع بهره گيري از شرايط هم افزايي و پيش گيري فرايندهاي اصلي توسعه فناوري شمال موارد  ذيل است:

1  تحقيقات کاربردي و ايجاد فناوري

2  انتقال فناوري

3  جذب و بومي سازي فناوري

4  اشاعه فناوري

5  مستند سازي فناوري

 

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسي پارک علم وفناوري خراسان و بررسي سيستم حقوق ودستمزد آن

مطالب مرتبط

بررسي پارک علم وفناوري خراسان و بررسي سيستم حقوق ودستمزد آن


پاورپوینت آماده بررسی الگوریتمهای ژنتیک و GA مزایا و مولفه های آن

پاورپوینت آماده ترسيم نمودارهاي سيستم بانكي

پاورپوینت آماده معرفي ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني كشور

پاورپوینت آماده بررسی مبانی مديريت منابع انساني پيشرفته

پاورپوینت آماده بررسی كارمند يابي و شیوه آن

پاورپوینت آماده بررسی سيستم پاداش و جبران خدمت و اثرات آنCompensation System

پاورپوینت آماده بررسی مديريت تجهيزات ورزشي و مروی بر خرید و نگهداری و تعمیرات آن

پاورپوینت آماده HUMAN RESOURCE MANAGEMEN مختصری بر مديريت HR

پاورپوینت آماده بررسی سيستم کانبان و انواع آن

پاورپوینت آماده بررسی عوامل موثر بر آلودگی های زیست محیطی و بررسی انرژی های پاک و روشهای ذخیر

بررسي حسابرسي و سيستم کنترل داخلي و فوايد و عناصر و اهداف آن

بررسي سيستم گرمايش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتي زمين گرمايي در فرودگاه گولنيو لهستان

بررسي شركت بسته بندي پاژپارس و سيستم حسابداري حقوق و دستمزد آن

بررسي نحوه کاري عمليات انبارها و سيستم انبار داري و مروري بر هدف و اهميت استقرار يک سيستم انبار

بررسي معماري تزئينات بناهاي اسلامي و سير تحول پلانها در معماري معاصر

بررسي شبکه هاي حسکر بي سيم و کاربرد و مزيت و مشخقه انها و مروري بر معماري و امنيت شبکه هاي حسگر

بررسي مواد و شرايط فقهي و حقوقي اجاره اشياء

بررسي خوشنويسي و ابزار آن و بررسي سير تکاملى خوشنوسى در ايران

بررسي هوشنگ سيحون و فعاليتها و دستاوردهاي او

بررسي هنر سوزن دوزي و تاريخچه و ابزار و بازار و طرحهاي آن و مروري بر قلابدوزي