آشنایی با شهر بابل و طراحی مجتمع فرهنگی – تفریحی – ورزشی شهر بابل|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-floating

آشنایی با شهر بابل و طراحی مجتمع فرهنگی – تفریحی – ورزشی شهر بابل

دانلود بهترین فایل آشنایی با شهر بابل و طراحی مجتمع فرهنگی – تفریحی – ورزشی شهر بابل
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
آشنایی با شهر بابل و طراحی مجتمع فرهنگی – تفریحی – ورزشی شهر بابل

آشنایی-با-شهر-بابل-و-طراحی-مجتمع-فرهنگی-–-تفریحی-–-ورزشی-شهر-بابل

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   80

 

 

 

*1       پيشگفتار                                                                                     

1      1       طرح مسئله                                                                                        

1      2       خلاصه اي از علت انتخاب موضوع                                                  

1      3       روش تحقيق                                                                           

*2       شناخت و بررسي ويژگيهاي كلي منطقه                                    

2      1       پبشينه و وجه تسميه بابل                                                          

2      2       رشد شهر (عامل جايگزيني شهر در مقر فعلي)                                              

2      2      1       وجه عملکردی                                                                 

2      2      2      وجه جمعیتی                                                                   

2      2      3      وجه فضایی                                                                     

2      3       دین، سواد و آموزش                                                                  

2      4       جمعيت و نيروي انساني                                                             

2      5       معماري و مسكن (معماري بومي منطقه)                                         

2      6      امكانات ارتباطي                                                                        

            2      6      1       راه ها                                                                            

2      7      جاذبه هاي توريستي                                                                               

2      8       نتیجه گیری                                                                                       

*3       خصوصيات جغرافيايي و اقليمي                                                          

3      1       موقعيت شهرستان بابل                                                              

3      2      شرايط اقليمي استان                                                                              

            3      2      1       بافت شهری                                                                    

3      3      ويژگيهاي معماري بومي مناطق معتدل و مرطوب                                

3      4      فرم ساختمان در اقليم معتدل                                                                   

3      5       تهويه مورد نياز در اقليم معتدل و مرطوب                                        

3      6      اقليم بابل                                                                                            

            3      6      1       درجه حرارت                                                                   

            3      6      2       بارندگی                                                                         

            3      6      3       رطوبت                                                                          

3      7      پوشش گياهي                                                                          

            3      7      1       جنگل ها                                                                       

            3      7      2       مراتع                                                                            

3      8      منابع آب                                                                                            

            3      8      1       آب های سطحی                                                              

            3      8      2       آب های زیرزمینی                                                

3      9       نتیجه گیری                                                                                       

*4       برآورد كمبودها و نيازهاي عمراني شهر بابل در زمينه خدمات فرهنگي و وزشي

4      1       كاربري فرهنگي                                                                                   

4      2       كاربري ورزشي                                                                        

4      3       برنامه ی فیزیکی پروژه                                                              

*5       گذران فراغت و فضاهاي شهري                                                           

5      1      مقدمه                                                                                    

5      2      ضرورت گذراندن فراغت                                                              

5      3      تعريف فراغت                                                                           

5      4      محيط گذراندن فراغت                                                                

* 6       برنامه ريزي اوقات فراغت                                                                 

6      1      پيش فرضهاي برنامه ريزي اوقات فراغت                                           

6      2      فرآيند و مراحل برنامه ريزي اوقات فراغت                                         

6      3      اصول برنامه ريزي اوقات فراغت                                                      

6      4      عوامل موثر در برنامه ريزي اوقات فراغت                                           

*7       بررسي اصول و ضوابط نظري و طراحي فضاي فرهنگي                   

7      1      رابطه فرهنگ، معمار و معماري                              

7      2      تاثير فرهنگ در معماري                                                              

7      3      تأثير تكنولوژي در فضاهاي معماري                                                 

7      4      نقش مردم و استفاده كنندگان در ايجاد فرم معماري                             

7      5      معماري فن و هنر                                                                                  

7      6      خاستگاه صورت (فرم در معماري)                                                   

7      7      عوامل فرهنگي                                                                         

7      8      بازتاب فرهنگ در صورت فضاي معماري                                           

* 8       طراحی                                                                                &

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: آشنایی با شهر بابل و طراحی مجتمع فرهنگی تفریحی ورزشی شهر بابل