نمونه تست فیزیک (مباحث فیزیک دبیرستان و کنکور)|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-floating

نمونه تست فیزیک (مباحث فیزیک دبیرستان و کنکور)

دانلود بهترین فایل نمونه تست فیزیک (مباحث فیزیک دبیرستان و کنکور)
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
نمونه تست فیزیک (مباحث فیزیک دبیرستان و کنکور)

نمونه-تست-فیزیک-(مباحث-فیزیک-دبیرستان-و-کنکور)

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   36

 

 

 

1          نیروی ثابتی در مدت ثانیه به جسم ساکنی به جرم کیلو گرم اثر می کند اگر بزرگی نیرو نیوتون باشد کار نیرو چقدر است ؟ «خ.ا»  

1)         3)

  2)         4)

 

2          زمین نیروی گرانشی برابر نیوتون به ماه وارد می کند ماه در یک دوره ی تناوب متر جابه جا می شود کاری که نیروی گرانشی در این تناوب روی ماه انجام می دهد چقدر است ؟ «خ.ع»

1) صفر         3)

  2)       4)

 

3          شخصی جعبه ای به جرم را ازروی سطح زمین با شتاب ثابت  

بالا می برد با پیدا کردن نیروی وزن و کار نیروی شخص پس از 3 ثانیه کار بر آیند را حساب کنید ؟ «خ.ع»

1)         3)

  2)         4)

 

4          صندوقی به جرم به وسیله ی طنابی با نیروی نیوتون و با زاویه ی درجه نسبت به افق کشیده می شود اگر شتاب باشد وقتی سرعت به می رسد چه مسافتی جابهجا شده است ؟کار بر آیند را حساب کنید .(از اصطکاک صرف نظر شود )«خ.ع»

1) صفرو        3) و

  2) وصفر       4) و

 

5          جسمی به جرم با سر عت روی سطح افقی حرکت می کند و پس از پیمودن مسافت متر می ایستد ضریب اصطکاک بین جسم و سطح چند است ؟ «خ.ع»

1 )         3)

  2)         4)

 

6          در شکل زیر وزنه Aبه kg1با سرعت ثابت پایین می آید در هر ثانیه j15 انرژی گرما در اثر اصطکاک ایجاد می شود سرعت وزنه ها چند متر بر ثانیه است ؟ «خ. ا»

1)         3)

  2)         4)

 

 

7          اگر جرم هر وزنه و ضریب اصطکاک بین سطح وجسم باشد کشش نخ چند نیوتون است ؟«خ.ک»

1)          3)

  2)        4)

 

 

8          در شکل مقابل نیروی کشش نخ افقی چند نیوتون است؟ «خ.ع»

1)          3)

  2)          4)

           

 

9          جسمی روی سطح شیب داری به زاویه ی در جه بدون سرعت اولیه از بالا ی سطح رها می شود در صورتی که شتاب حرکت جسم روی سطح شیب دار باشد ضریب اصطکاک چقدر است؟ «خ.ک»

1)         3)

  2)         4)

 

10        گلوله ای از ارتفاع hرها شده و به سطح زمین برخورد می کند سرعت گلوله را در ارتفاع بدست آورید ؟(ازمقاومت هوا چشم پوشی کنید ) «خ.ع»

1)          3)

  2)         4)

 

11        جسمی بر روی یک سطح افقی تحت اثر یک نیروی F باسرعت ثابت چهار متر بر ثانیه حرکت می کند اگر نیروی اصطکاک جنبشی نیوتون باشد کار نیروی Fدر هر دقیقه چند کیلو ژول است ؟ «خ. ا»

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: نمونه تست فیزیک (مباحث فیزیک دبیرستان و کنکور)

مطالب مرتبط

نمونه تست فیزیک (مباحث فیزیک دبیرستان و کنکور)


بررسی رهبری و مدیریت و مقایسه آنها

تعارض سازماني و بررسی تعريف، مباني، انواع و مديريت آن

بررسی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاي و فوق توزیع و انواع آن و بررسی یخش سرویس و تعمیرات

تجزيه و تحليل سيستمهای قوطي سازي و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به به يك سيستم نظام حل مسئله قوی

شناخت و تحليل ساختار سازماني و مدیریتی شركت صنعتي محورسازان ايران

نقشه کشی و بررسی کاربرد و اصول و ابزار آن و بررسی پرسپکتیو و مصالح ساختماني

اشتغال زایی و سودآوری در حرفه نانوانی و بررسی نان و مواد تشکیل دهنده آن و ارائة بهترين راهها براي

فن و هنر سفالگري و بررسی تاریخچه آن و سفالگری در نیشابور و نگاهی بر طراحی نقوش روی سفال

بررسی فضا در معماري و انواع و عناصر آن

بررسی تاثیر طبیعت بر معماری شهرهای باستان و بررسی شهرسازی در یونان و ارتباط آن با مصر و تاثیرش بر

بررسی مبحث استاتیک مایعات و نمونه سوالات آن

سوخت هسته ای و انواع راکتور و کاربرد آنها و مروی بر بمب اتمی و ساختار نیروگاه اتمی

سوالات تحلیل سازه و خرپا همراه با پاسخ

نمونه سوالات مبحث مدار همراه با پاسخ

بررسی سوپرآلیاژهای ریخته چند بلوری

بررسی خرمشهر و آزادسازی و دفاع از آن

نمونه سوالات مبحث مدار همراه با پاسخ

بررسی سوپرآلیاژهای ریخته چند بلوری

یل: word

سنگ شناسی رسوبی و بررسی سنگهای رسوبی و انواع و اجزای آنها