سی رایت میلز و بررسی و روش شناسی در آثار او و نگاهی به مفاهیم کلیدی جامعه شناسی عمومی و تخصصی س|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-floating

سی رایت میلز و بررسی و روش شناسی در آثار او و نگاهی به مفاهیم کلیدی جامعه شناسی عمومی و تخصصی س

دانلود بهترین فایل سی رایت میلز و بررسی و روش شناسی در آثار او و نگاهی به مفاهیم کلیدی جامعه شناسی عمومی و تخصصی س
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
سی رایت میلز و بررسی و روش شناسی در آثار او و نگاهی به مفاهیم کلیدی جامعه شناسی عمومی و تخصصی س

سی-رایت-میلز-و-بررسی-و-روش-شناسی-در-آثار-او-و-نگاهی-به-مفاهیم-کلیدی-جامعه-شناسی-عمومی-و-تخصصی-س

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   227

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

            فصل اول : بیوگرافی

 

            1      1       مراحل تحصیلی – شغلی      

            2      1       خاستگاه اجتماعی        

            3      1       زمینه فکری         

 

 

            فصل دوم : روش شناسی در اثار سرایت میلز

 

            1      2       روش شناسی در اثار سرایت میلز      

            2      2       مراحل مختلف انجام یک پروژه تحقیقاتی از دیدگاه میلز 

 

 

 

            فصل سوم : بررسی ارا و اثار سی رایت میلز

 

            1      3       بینش جامعه شناختی      

            2      3       نخبگان قدرت       

            3      3       یقه سفیدان          

            4      3       مارکسیست ها     

 

            فصل چهارم : مفاهیم کلیدی جامعه شناسی عمومی سی رایت میلز

 

1      4       روش و نظریه        

2      4       اثبات تجربی          

3      4       ساخت اجتماعی        

4      4       ازادی          

5      4       دموکراسی         

6      4       قدرت          

             فصل پنجم : مفاهیم کلیدی جامعه شناسی تخصصی سی رایت میلز

 

1      5       جامعه شناسی و جامعه شناسی     

2      5       بینش جامعه شناسی       

3      5       ساختار طبقاتی نوین      

4      5       نخبگان جدید قدرت       

5      5       لیبرالیسم و مارکسیسم      

6      5       کارگران یقه سفید       

7      5       واقعیت گرایی مسخره      

 

 

            نتیجه گیری     

 

            فهرست منابع و ماخذ   

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

بیوگرافی

 

 

 

 

         مراحل تحصیلی وشغلی

 " سی رایت میلز در 28 ماه اوت 1916 درشهر واكو تگزاس زاده شد ودر خانواده ای از طبقه متوسط پرورش یافت .پدروی كارمند(دلال بیمه) ومادرش خانه دار بود .اودرسال 1939 از دانشگاه ایالتی تگزاس با درجه فوق لیسانس درجامعه شناسی فارغ التحصیل شد .او یك دانشجوی عادی نبود قبل ازترك دانشگاه تگزاس مقالات بسیاری در دو مجله معتبر جامعه شناسی چاپ كرد .سپس دردانشگاه ویسكانسین زیر نظر جامعه شناسانی ازجمله هوارد بكر (Howard Beaker) و هنس گرث(Hans Gerth) ادامه تحصیل داد ودرسال 1942 به دریافت درجه دكتری درجامعه شناسی نایل آمد .اودر 25سالگی اولین مقاله علمی خود را نگاشت.میلزكار تدریس خود را از دانشگاه مری لند شروع كرد وسپس به نیویورك آمد وبه عنوان استادیار دردانشگاه كلمبیا استخدام شد وی به مدت 17سال دراین دانشگاه مشغول به تدریس وتحقیق بود وسرانجام در20 مارس 1962 به علت حمله قلبی درسن 46سالگی درگذشت"(عبدالمعبودانصاری،مقدمه كتاب بینش جامعه شناختی ،1360 :7      5 )

"وی قسمت اعظم زندگی خود را از سال 1945 تا هنگام مرگش دردانشگاه كلمبیا مشغول به كار بود ودراین مدت خدمات ارزنده ای درزمینه جامعه شناسی انجام داد"(ریتزر،35:1374)

"اودردانشگاه كلمبيا تدريس كردوعضو دفتر مطالعات اجتماعي كاربردي بود.ميلز يكي ازاثرگذارترين جامعه شناسان دوران پس ازجنگ جهاني دوم بود.دانشگاهيان وشهروندان عادي آثارش رامطالعه ميكردند .ميلز سوالهاي جدي درباره عملكرد حقيقي دموكراسي امريكايي مطرح كرد."(سيدمن،1386: 133)

به گفته دكتر انصاری میلز نه تنها یك جامعه شناس متعهد وسنت شكن بود بلكه درزندگی شخصی ودانشگاهی خود نیز انسانی وارسته بود .شغل دانشگاهی وتحقیقات برای او رسالتی روشنفكرانه بود ،به همین جهت هیچگاه دربند مقام ،عنوان وسایر امتیازاتی كه همكارانش درطلب آنها بودند ،نبود .همان طوری كه ازجامعه شناسی غیرمتعهد وكاسبكارانه بیزاربود ازعناوین وضوابطی كه میان او وشاگردانش فاصله ایجاد می كرد گریزان بود .به همین خاطرعلی رغم اكثر همكارانش با لباس غیر رسمی سركلاس های خود حاضر می شد وبه جای اكتفا كردن به حضور دركلاس ها وقت اضافی خودرا به بحث ومجادله با دانشجویانش می گذراند .میلزبنابر احساس مسئولیت جدی به عنوان یك معلم،ترجیح می داد به جای قبول تدریس دردوره های فوق لیسانس كه تعداد دانشجویانش معدود بود،دركلاس های دوره ی لیسانس كه دانشجویان بیشتری داشت،تدریس كند.(دكترعبدالمعبود انصاری،مقدمه كتاب بینش جامعه شناختی،1360: 6)

دكترانصاری در ادامه میگوید:

"اهمیت زندگی دانشگاهی میلزدراین بود كه سعی داشت به رسالت روشنفكری خود صمیمانه وفادار مانده وبرخلاف معمول نماینده راستین افكارانتقادی زمان خود باشد .به همین دلیل ازمتخصصان علوم اجتماعی كه به عنوان مشاور در خدمت بنگاه های تبلیغاتی وتجاری درآمده ودانش خود را وسیله مقاصد آنها قرار داده بودند ،ولی در عین حال خودرا متخصص" بیطرف "می نامیدند بسیار خشمگین بود. " (مقدمه بینش جامعه شناختی ،1360: 6)

جورج ریتزر نیز دركتاب نظریه جامعه شناسی درمورد خصوصیات اخلاقی سی رایت میلز اینگونه می گوید:

"یكی از خصوصیات مهم او مبارزه طلبی وی بود وبه نظر همیشه با همه درحال جنگ بود .او یك زندگی بهم ریخته داشت،علی رغم سن كمش سه بارازدواج كرد وازهر ازدواج یك بچه داشت .ضمنا زندگی حرفه ای او نیزپر آشوب بود. در زمان دانشجویی درویسكانسین بابسیاری از اساتید خود درگیر بود ." (ریتزر،35:1374)

"میلز فردی غیر عادی بود وخودش دراین باره می گوید :"من فردی عجیب وغریب هستم". در كتاب تصورات جامعه شناختی او نه تنها با نظریه پردازان سرشناس زمان خود ،تالكوت پارسنز بلكه با روش شناس برجسته آن دوران پاول لازارسفیلد نیز درگیر بود .او با مردم وجامعه امریكا نیز درتضاد بود واز جنبه های مختلف با آن می جنگید وهنگامی كه به شوروی دعوت شدوبه عنوان منتقد جامعه امریكایی مورد احترام قرار گرفت ، ازفرصت استفاده كرد وحتی رهبر نخست شوروی ازاین انتقاد مصون نماند." (ریتزر :197)

         خاستگاه اجتماعی

سی رایت میلز كه درجامعه ای می زیست كه محل برخورد سخت وتضاد آشكار سرمایه وفقر وطبقات استثمارگر واستثمار شده و مستكبر ومستضعف بود واین وضعیت باعث ایجاد جناح های مختلف فكری شد كه دارای اصول مشتركی بودند كه این مكتب ،"مكتب انتقادی" نام داشت .

اگربه بررسی تك تك آثار میلز بپردازیم به این مهم پی خواهیم برد :كه در واقع رسالت میلز توصیف وتحلیل ودر صورت ممكن تغییر شرایط موجود در جامعه امریكا وجامعه شناسی امریكایی بود . به عبارت دیگر آثار میلز رامی توان اعتراضی نسبت به وضعیت موجود درزمان اودانست .به عنوان مثال وی دركتاب بینش جامعه شناختی سعی بر این دارد جامعه شناسان رابا این بینش آشنا ساخته وآنرا راه حلی برای آشفتگی های موجود در علوم اجتماعی می داند وازنظریاتی مانند تئوری كلان پارسنز و تجربه گرایی انتزاعی انتقاد می كند .

كتاب یقه سپیدان میلز نیز تحلیلی است بر طبقه متوسط جامعه امریكاست .با توجه به این كتاب میتوان به امر دست پیدا كرد كه طبقه متوسط جامعه امریكا در زمان میلز، طبقه ای منفعل درامور اجتماعی ،سیاسی ،فاقد تاریخ،قدرت، نظریه سیاسی، بی هدف ومطیع سازمان های دیوان سالاری بوده است .

میلز كتاب نخبگان قدرت خودرا زمانی منتشركردكه به گفته خود او،امریكا دوران شكوفایی اقتصادی،بزرگداشت ملی گرایی وخلأ سیاسی را میگذراند. هنگامی كه میلز اقدام به نوشتن این كتاب كرد عمر دنیای نخبگان جواع محلی به پایان رسیده بود. به عبارت دیگر كتاب نخبگان قدرت درزمانی نوشته شد كه هركس به راحتی می توانست نقش دقیقی كه ارتش امریكا درجامعه آنروزامریكا ایفا میكرد رادرك نماید .

بنابراین میتوان گفت امریكای زمان میلز جامعه ای بود كه طبقه سرمایه داران،سران نظامی ومدیران برجسته حرف اول را در همه تصمیمات می زدند و جامعه درحیطه قدرت آنها قرار داشت.هم اینها بودند كه حتی موضوع تحقیقات اجتماعی را تعیین كرده ودانشمندان راتحت سلطه خود درآورده بودندومیلز بر این باوربود كه شاید بتواند با مطرح ساختن اندیشه های خود در چنین جامعه ای ازسلطه این طبقه حد اقل در حوزه جامعه شناسی بكاهد وروحیه جامعه شناسانه را درجامعه شناسان امریكایی زنده كند.

 

 

 

 

         زمینه فكری

 میلز از سردمداران جامعه شناسی انتقادی در جامعه امریكاست وبا نگاهی انتقادی ورویكردی مبارزه جویانه به وضعیت قدرت،ساختارطبقاتی وتخیل جامعه شناسانه وساخت ومنش اجتماعی پرداخت.

بنا به گفته جورج ریتزر ،اگر چه نظریه ماركسیستی توسط جامعه شناسی امریكایی مورد انتقاد شدیدی واقع شد اما از سوی سی رایت میلز مورد حمایت قرار گرفت . اگر چه فعالیت های نظریه ای میلز بسیار اندك بود اما كوشش های انفرادی او در زنده نگه داشتن عقیده ی ماركسیستی در نظریه ی جامعه شناسی او رابه شخصیت برجسته ای تبدیل كرد وبا اینكه جامعه شناسان نوین در ماكسیسم ازنظر پیچیدگی های تئوریك ازمیلز پیشی گرفتند ولی همچنان به میلز مدیون اند.میلز ماركسیست نبود وتا اواسط 1950چیزی در مورد نظریات ماركس نخوانده بود زیرا به زبان آلمانی آشنایی نداشت ازدیدگاه ریتزر میلز دردو اثر مهم خود سیاست های افراطی وضعیتش رادر نظریه ماركسیسم نشان دادو اولین كتاب او" كارگران یقه سفید" نام داشت كه درآن انتقادهای شدید ازرشدموقعیت مقوله های شغلی وكارگران یقه سفید مطرح شده بود ودومین كتاب او،"برگزیدگان قدرت" بود . هدف میلزمطرح كردن این نكته بود كه چگونه امریكا تحت تسلط گروه های كوچك تجار،سیاستمداران ورهبران نظامی قرار گرفته است.( ریتزر،1374: 36)

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: سی رایت میلز و بررسی و روش شناسی در آثار او و نگاهی به مفاهیم کلیدی جامعه شناسی عمومی و تخصصی سی رایت میلز

مطالب مرتبط

سی رایت میلز و بررسی و روش شناسی در آثار او و نگاهی به مفاهیم کلیدی جامعه شناسی عمومی و تخصصی س


مدیریت و کنترل کیفیت و بررسی تجهیزات و امکانات و بهره وری و چگونگی رشد کیفیت

مسجد جامع اصفهان و بررسی تاریخچه و معماری آن

IP و تامین امنیت سیستم های شبکه با کنترل آن و بررسی مفاهیم پروتکل TCP/IP درشبکه

گفتگوی در چت و بررسی دوستی های اینترنتی و آسیب های اجتماعی و روانی

آثار تاریخی هفت تپه و نگاهی به ساختمان ها و آرامگاه ها و موزه و اشياي مكشوفه از هفت تپه

خرید و دانلود تحقیق : تبلیغات و بازاریابی و سرويس پيام كوتاه (SMS) و تبليغات تجاري در ايران

مشاوره شغلی و بررسی مهارت مشاوره ای در این زمینه و عوامل موثر در کار کردن

مینیاتور و تاریخچه آن و بررسی نقش رنگ در مینیاتور و معرفی هنرمندان برجسته در این زمینه

رضایت شغلی و عوامل موثر و اندازه گیری و پیامدها آن

نقش و جايگاه و اهمیت اخلاق در قرآن و بررسی انسان شناسی اخلاقی و شناخت نفس

بررسی سي و سه پل و مصالح آن و مارنان – پل تاريخي رابط منتهي اليه غرب اصفهان و مروری بر تاریخچه

بررسی سیره امامان و احادیث و روایات

بررسی بیماری سیاه زخم، عوامل، علائم و پیشگیری و کنترل آن

بررسی سيارات و منشا آنها و منظومه شمسی

بررسی تصفيه و تخليص سرمهاي درماني و سیر تحول آن

سیر تحول پلاستیک ها و تولید و ویژگیهای آنها و بررسی روش های نوین در تولید و بازیافت

سیری در پیدایش و تحول خط و نگاهی به خطوط اصلی و متداول عصر حاضر در ایران

بررسی گیاه سویا، گیاهشناسی، پرورش و کنترل علف های هرز آن

سونامی و عوامل ایجاد وانرژی آن و نحوه مقابله با آن و محافظت از خود در برابر سونامی

بررسی سونامی، ویژگیها و پیشگیری و مقابله با آن و مروری بر سونامی های گذشته