بررسی بیماری سیاه زخم، عوامل، علائم و پیشگیری و کنترل آن